Oferim consultanță privind Sistemului de Control Intern Managerial 

Grădinițe de Stat și Private |  Școli Învățământ Primar | Școli Învățământ Gimnazial | Licee Tehnologice, Vocaționale și Teoretice Primării și Instituții Guvernamentale | Asociații și Fundații | Plus multe alte Organizații Guvernamentale

CÎTU CONSULTING SRL își perfecționează și își actualizează continuu domeniile de expertiză pentru a acoperi nevoile de formare ale clienților.

Calitatea serviciilor și satisfacția clienților constituie ținta noastră. De aceea, rolul formatorilor noștri continuă și după finalizarea programelor de perfecționare prin consilierea cursanților de câte ori este necesar, prin e-mail sau telefonic.

Pentru proiectele și instituțiile care au nevoie, experții CÎTU CONSULTING SRLn oferă și servicii de consultantă pe termen scurt, mediu și lung. Aceste servicii s-au dezvoltat ca răspuns la numeroasele solicitări care au la bază dificultățile în întocmirea documentațiilor derularea procedurilor de atribuire conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, elaborarea procedurilor specifice Sistemului de Control Intern Managerial (O.S.G.G. 600/2018) și C.E.A.C. și aplicarea normelor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

Anual, CÎTU CONSULTING SRL oferă cursuri de formare profesională si servicii de consultanță pentru mii de angajați provenind din:

Instituții subordonate Ministerului Justiției

Grădinițe, scoli, colegii și licee

Instituții de învățământ superior

Spitale și instituții medicale

Direcții de sănătate publică

Direcții sanitar-veterinare
Instituții de transport terestru, feroviar și aerian

Instituții de cercetare și dezvoltare

Muzee și alte instituții culturale

Instituții de cercetare și dezvoltare

Societăți de stat

Agenții naționale și sectoriale 


Etapa I – Analiza, Diagnoza, Evaluare

Identificarea sistemului de management existent

Diagnoza sistemului de management actual

Identificarea proceselor din cadrul activitătilor

Identificarea procedurilor deja intocmite

Instruirea responsabililor de procese

Etapa II – Elaborare, Implementare, Derulare

Numirea Comisiei pentru monitorizarea dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial

Identificarea activităților procedurabile

Întocmirea procedurilor de sistem

Întocmirea procedurilor operaționale

Identificarea principalelor riscuri

Identificarea măsurilor necesare pentru ca impactul acestora să fie minimizat

Identificarea situațiilor generatoare și potențial generatoare de întreruperi ale activitătii

Stabilirea circuitului documentelor și al informațiilor din instituție

Etapa III – Dezvoltare, Actualizare

Revizuirea documentelor conform modificărilor legislative

Instruirea responsabililor de procese si proceduri

Actualizarea documentelor conform schimbărilor organizatorice interne

Consiliere in vederea intocmirii procedurilor nou-solicitate de catre institutiile ierarhic superioare

Raportare anuală

Exclusiv pentru Companii

Exclusiv pentru Insituții

Comenzi Universale